جدیدترین محصولات

مجموعه سمینارهای تصویری کوین ترودو

  مجموعه سمینارهای تصویری کوین ترودو


 • 310,000 تومان 269,000 تومان
مجموعه سمینارهای تصویری قانون جذب استرهیکس

  مجموعه سمینارهای تصویری قانون جذب استرهیکس


 • 95,000 تومان 83,000 تومان
مجموعه سمینارهای تصویری وین دایر

  مجموعه سمینارهای تصویری وین دایر


 • 75,000 تومان 55,000 تومان
مجموعه سمینارهای تصویری تی هارو اکر

  مجموعه سمینارهای تصویری تی هارو اکر


 • 90,000 تومان 75,000 تومان
مجموعه تصویری سمینارهای رابینز، اوستین و براون

  مجموعه تصویری سمینارهای رابینز، اوستین و براون


 • 115,000 تومان 95,000 تومان

زندگی نامه های بزرگان


جو دیسپنزا

  جو دیسپنزا
تی هارو اکر

  تی هارو اکر
بروس لیپتون

  بروس لیپتون
وین دایر

  وین دایر
باب پراکتور

  باب پراکتورجدیدترین ها


موفقیت یک انتخابه از هومن جاوید

  موزیک ویدئو موفقیت یک انتخابه
اولین همایش ملی آموزش، کارآفرینی، توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها)

  اولین همایش ملی آموزش، کارآفرینی، توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها)
چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران

  چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی

  دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

  پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سومکلیپ های انگیزشی


موفقیت یک انتخابه از هومن جاوید

  موزیک ویدئو موفقیت یک انتخابهمشاورهای رایگان

رویدادها


اولین همایش ملی آموزش، کارآفرینی، توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها)

  اولین همایش ملی آموزش، کارآفرینی، توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها)
چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران

  چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی

  دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

  پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی

  ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژیX